Jste zde

Vyhlášení dotačního programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1412/17 ze dne 11.12.2017 pravidla dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018“, dále jen „Pravidla“.

Cílem Programu je podpora činnosti a rozvoje informačních center na území Plzeňského kraje poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků, zvýšení kvality poskytovaných služeb návštěvníkům a naplňování Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020.

Znění pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz.

 

Žadateli mohou být právnické osoby provozující informační centra na území Plzeňského kraje.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 19.01.2018 do 19.02.2018.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.

Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách (platné i ve dnech uzávěrek):

 

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00

 

Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem

 

Kontaktní osoby – administrátor dotace:
Ing. Veronika Siegertová
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E110
Telefon: 377 195 266

Mobil: 724 329 156
E-mail: veronika.siegertova@plzensky-kraj.cz

 

Bc. Ilona Šnebergerová, vedoucí oddělení cestovního ruchu

Oddělení cestovního ruchu, kancelář E 110B

Telefon: 377 195 692

Mobil: 724 951 675

E-mail: ilona.snebergerova@plzensky-kraj.cz

 

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)

Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru, kancelář 460
Telefon: 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

 

Časový harmonogram dotačního programu:

19.01.2018    otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace

19.02.2018     uzávěrka podávání žádostí o dotace

31.08.2018     nejzazší termín pro zaslání průběžné zprávy o stavu realizace projektu

30.09.2018     nejzazší termín ukončení realizace projektu

15.10.2018     nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy a Vyúčtování použití dotace

14.12.2018     nejzazší termín pro vyplacení dotace