Jste zde

Výbory Zastupitelstva Plzeňského kraje

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zřízené zastupitelstvem Plzeňského kraje. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Zastupitelstvo Plzeňského kraje zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Volební období 2012 – 2016:

Finanční výbor předseda Ing. Václav Votava (ČSSD)

Kontrolní výbor předsedkyně JUDr. Marcela Krejsová (ODS)

Výbor pro veřejné zakázky předseda Ing. Věstislav Křenek (KSČM)

Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost předseda Iva Hořanová (ČSSD)

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci předseda Mgr. Ing. Pavel Karpíšek (ODS)

Aktualizováno dne 21.11.2016 - 13:02