Jste zde

Výběrové řízení v oboru zubní lékařství - ambulantní péče pro území správního obvodu obce Rokycany s rozšířenou působností


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví zastoupený Mgr. Janem Karáskem, vedoucím odboru zdravotnictví, vyhlašuje dle ustanovení § 47 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR,   ze dne   09.08.2019 výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství – ambulantní péče pro území správního obvodu obce Rokycany
s rozšířenou působností  se zdravotními pojišťovnami.
 

Celý text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.