Jste zde

Vesnicí Plzeňského kraje roku 2018 je Kamenný Újezd

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Plzeňském kraji se stala obec Kamenný Újezd nedaleko Rokycan.  Ve vítězné obci se v sobotu 28. července uskutečnilo Slavnostní vyhlášení, odkud si Cenu hejtmana Plzeňského kraje odneslo město Rabí, Cenu Rady Plzeňského kraje získaly Příchovice, a kde byly uděleny další ceny spojené s finančním ohodnocením. Ocenění v podobě stuh či diplomů předával spolu s dalšími hosty také náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Desetičlenná komise vybírala z obcí, které se přihlásily do 30. dubna 2018. Všech 23 přihlášených obcí bylo v krajském kole hodnoceno od 4. do 15. června. Hodnotitelská komise každou obec navštívila a ta měla možnost se během dvou hodin prezentovat.

    

Vítězové krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Plzeňském kraji

Zlatá stuha = VESNICE ROKU:

     Kamenný Újezd, okres Rokycany

Obec nejlépe splnila kritéria soutěže. Žije bohatým společenským životem, systematicky pracuje s dětmi a mládeží. V obci byla vybudována nová mateřská škola. Příkladná péče je o čistotu a vzhled obce, na které se podílejí místní občané. Již tradičně zde probíhají farmářské trhy, skvěle pracuje Spolek padlých holek, holubáři, Sokol, hasiči a další spolky. V obci panuje příjemná atmosféra a duch pospolitosti.

Modrá stuha - za společenský život

     Pačejov, okres Klatovy

Bílá stuha - za činnost mládeže

     Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí

     Tlučná, okres Plzeň-sever

Komise oceňuje koncepční přístup a dlouhodobé plánování obnovy a údržby zeleně. Obec zakládá nové parkové plochy, systematicky postupuje při výsadbě a obnově vegetace v intravilánu i extravilánu obce. Příkladná je také údržba zeleně, která je realizovaná zaměstnanci obce. V původně hornické obci není díky rekultivaci výsypky a obnově veřejných prostranství po bývalé důlní činnosti téměř stopy.

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu

     Raková, okres Rokycany

Spolupráce obce se zemědělskými subjekty spočívá v zapůjčování zemědělské techniky při úklidu obce, opravě polních cest, vyřezávání náletových dřevin či při práci v lese. Díky spolupráci se zemědělci nemá obec problém s bioodpady. V obci fungují mj. myslivecký spolek Kamýk, honební společenstvo Mešno, včelaři. Podniká zde soukromý zemědělec, který pěstuje ovoce a zeleninu v biokvalitě a veškerou svou produkci spotřebovává v rámci projektu „Zdravá svačina“. V této firmě jsou zaměstnaní i lidé se zdravotním znevýhodněním. Místní soukromě hospodařící zemědělec působí v pozici místostarosty obce.

Cena hejtmana Plzeňského kraje

     Rabí, okres Klatovy

Cena Rady Plzeňského kraje

     Příchovice, okres Plzeň-jih

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

     Bezdružice, okres Tachov

Diplom za vzorné vedení kroniky

     Buková, okres Plzeň-jih

Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

     Staré Sedliště, okres Tachov

Obec žije bohatým společenským a kulturním životem i přes hendikep početné komunity nepřizpůsobivých a nespolupracujících občanů.

Fulínova cena – za kvalitní květinovou výzdobu

     Řenče, okres Plzeň-jih

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

Kategorie A - obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

        Chotěšov, okres Plzeň-jih, za opravu památníku obětem důlního neštěstí

Kategorie B - obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

        Všekary, okres Domažlice, za obnovu návesních rybníků                                          

Kategorie C - nové venkovské stavby

        Hlince, okres Plzeň-sever, za znovuvybudování kapličky Panny Marie Bolestné

Diplomy za účast:

Broumov, okres Tachov – diplom za vybudování víceúčelového hřiště

Dobříč, okres Plzeň-sever – diplom za vybudování naučné stezky

Chanovice, okres Klatovy – diplom za citlivou systematickou péči o krajinu

Kasejovice, okres Plzeň-jih – diplom za příkladnou propagaci města

Kozojedy, okres Plzeň-sever – diplom za systematickou práci s dětmi a mládeží

Liblín, okres Rokycany – diplom za vzornou péči o zámecký park

Němčovice, okres Rokycany – diplom za vybudování suchého poldru

Plánice, okres Klatovy – diplom za příkladné nakládání s bioodpady

Úherce, okres Plzeň-sever – diplom za péči o živou krajinu

 

Aktualizováno dne 30.07.2018 - 08:22