Jste zde

Vesnice roku Plzeňského kraje

Vesnicí Plzeňského kraje roku 2012 bylo dnes vyhlášeno šumavské město krajek Strážov. Město na Klatovsku se třinácti sty dvaceti obyvateli zvítězilo v konkurenci 25 dalších obcí, které se do letošního 18. ročníku soutěže přihlásily.

Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo ve Strážově na náměstí, kde starostům vítězných obcí předali ceny členové Rady Plzeňského kraje. Zlatou stuhu a finanční odměnu 60 tisíc korun od Plzeňského kraje si převzal starosta Josef Rousek. Nositel Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže je oprávněn užívat titul „Vesnice Plzeňského kraje roku 2012“, dále dostal od Ministerstva pro místní rozvoj příslib dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši jednoho milionu korun a postupuje do celostátního kola.

„Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Kozojedy, modrou stuhu za společenský  život  obec Soběkury, zelenou stuhu získala za péči o zeleň a životní  prostředí obec Broumov a stuha oranžová za spolupráci obce a zemědělského subjektu putuje obci Bolešiny. Všechny obce oceněné stuhami získaly také finanční odměny ve výši třicet tisíc korun,“ čítá další ocenění v soutěži náměstek hejtmana PK pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner.

Uděleny byly i další ceny:

Cena Rady Plzeňského kraje a 30 tisíc korun patří obci Velký Bor,
Cenu hejtmana Plzeňského kraje a 40 tisíc korun získala obec Kostelec a
Cena naděje pro živý venkov patří Hromnicím.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova Plzeňského kraje:

kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů- cenu získala obec Nečtiny (za vytvoření Regionálního muzea Nečtinska)

kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: město Kasejovice (za obnovu zdravotnického střediska Kasejovice)

kategorie C – nové venkovské stavby: obec Břasy (za znovu vybudování spolkového domu ve Stupně). Všichni zástupci obcí, které se soutěžního klání letos zúčastnily si dále odnesli keramické kachle vyrobené klientkami Domova Zvíkovecká kytička

.

„Hodnotitelská komise, která navštívila přihlášené obce během sedmi výjezdních dnů od května do června, neměla vůbec jednoduché rozhodování. Letošní ročník patřil mezi ty nejsilnější a úroveň je zase o stupínek výš,“ připomíná náměstek Ivo Grüner.

Z okresu Domažlice soutěžily Luženičky, z okresu Klatovy: Bolešiny, Dešenice, Hamry, Plánice, Strážov a Velký Bor, z okresu Plzeň-jih: Kasejovice a Soběkury, z okresu Plzeň-město: Tymákov, z okresu Plzeň-sever: Dobříč, Hněvnice, Hromnice, Kozojedy, Nečtiny, Úherce, Zahrádka a Žihle, z okresu Rokycany: Břasy a Němčovice a z okresu Tachov: Broumov, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Lom u Tachova a Zadní Chodov.

V letošním roce bylo v rámci krajských kol hodnoceno celkem 278 obcí ze třinácti krajů České republiky, a to v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Složení hodnotitelské komise PK : Václav Pergl – starosta městyse Koloveč (vítěz Vesnice Plzeňského kraje roku 2010) – předseda komise, Petr Klásek – starosta obce Chanovice (vítěz Vesnice Plzeňského kraje roku 2011) – místopředseda komise, Naděžda Burešová – Centrum pro regionální rozvoj ČR – tajemník komise, Tamara Salcmanová (Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv), Ladislav Walter (Ministerstvo zemědělství), Irena Tolarová (Ministerstvo životního prostředí, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu), Karel Foud (Ministerstvo kultury), Zdeňka Buršíková (Svaz knihovníků a informačních pracovníků),  Lenka Šmejkalová (KÚPK-Regionální rozvoj).

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995.

 

Aktualizováno dne 22.08.2012 - 14:59