Jste zde

V Techmanii se uskutečnila výroční konference Paktu zaměstnanosti

Více jak 70 zástupců firem, škol a institucí z celého regionu přijalo pozvání na letošní výroční konferenci Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 6. prosince 2018 v prostorách plzeňské Techmania Science Center. Konference se zúčastnili významní představitelé Plzeňského kraje – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová nebo náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner. Přínosem byla i účast Jiřího Vaňáska, náměstka sekce zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Akce byla určena pro partnery Paktu, tj. pro ty zaměstnavatele, kteří s Paktem zaměstnanosti již podepsali Dohodu o partnerství. „V letošním roce jsme v Paktu zaměstnanosti měli za cíl uzavřít partnerství se 70 zaměstnavateli. Aktuálně máme uzavřeno na 80 partnerský smluv a v jednání jsou další. Těší nás, že myšlenky Paktu nacházejí u zaměstnavatelů takto pozitivní odezvu," shrnuje letošní úspěchy platformy místopředseda představenstva Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje a zároveň člen Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zdeněk Mužík.

V pozitivním duchu se nesla i výroční konference, jejíž součástí byla i velmi podnětná panelová diskuze k dílčím tématům trhu práce. „Pro naši práci je velmi potěšující vidět, že naše iniciativa a finanční podpora Paktu nese své ovoce a umožňuje různým typům subjektů navazovat a prohlubovat vzájemnou spolupráci," konstatuje náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová, a ke konferenci dodává: „Ze zájmu o tuto akci je patrné, že zaměstnavatelé mají chuť v rámci kraje diskutovat, setkávat se a aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů na regionálním trhu práce."

Součástí akce bylo také jednání Řídicího výboru Paktu zaměstnanosti, na kterém byly představeny současné i plánované činnosti Paktu, a na základě doporučení Výkonné rady Paktu byli do Řídicího výboru přijati 2 noví členové (TEO Tachov a Nemocnice Plzeňského kraje).

Díky finanční podpoře kraje bude Pakt zaměstnanosti ve svých aktivitách pokračovat i v nadcházejícím roce 2019. „V rámci Paktu chceme nadále vytvářet prostředí pro vzájemnou komunikaci, důvěru a spolupráci partnerů. Naše snahy budou v příštím roce směřovat zejména k přípravě Strategie rozvoje trhu práce," nastiňuje budoucnost Paktu Filip Uhlík, ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, a doplňuje: „V plánu máme další analýzy, tematické semináře či oborová setkání. Zaměřit se chceme i na podporu kariérového poradenství – ve spolupráci s dalšími subjekty chystáme mj. vytvoření celokrajského metodického webu pro kariérové poradce."

Fotogalerie:

            

Více informací o Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje je k dispozici na webu www.pzpk.cz.