Jste zde

V Tachově byl otevřen mobilní hospic

Mobilní Hospic sv. Jiří se otevřel 6. ledna 2016 v tachovském klubu Sedmdesátka. Služby začne poskytovat během ledna 2016. Fungování hospice podpořil Plzeňský kraj a město Tachov. Slavnostního otevření se zúčastnil radní Zdeněk Honz, členka rady Milena Stárková a v neposlední řadě náměstek hejtmana a zároveň starosta Tachova Jiří Struček.

Mobilní Hospic Sv. Jiří je nezisková organizace, která vznikla v Chebu. Jedná se o terénní službu, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými domů. Díky osobním vazbám k Tachovu se paní ředitelka hospice Alena Votavová spojila s Ivou Csanálosi, protože je pojil stejný zájem. Tím bylo zajistit lidem v našem okolí, aby mohli důstojně dožít v kruhu rodiny.  Už na základě prvního jednání bylo jasné, že  hospic v Tachově vznikne s pomocí Chebu. Po kladném usnesení správní a dozorčí rady hospice, bylo rozhodnuto, aby se služby nevyléčitelně nemocným zavedly i do oblasti Tachovska.

„Po roce plánování, příprav a shánění financí, bylo kvůli podpoře na všech rovinách rozhodnuto, že dne 6. 1. 2016 bude hospic veřejně slavnostně otevřen. Za to vděčíme především lékařce a onkoložce MUDr. Janě Křístkové, MUDr. Aleně Dostalové, a celému týmu, který se rozhodl pomáhat nevyléčitelně nemocným. Tým tvoří 7 registrovaných zdravotních sester, sociální pracovnice, psycholožka, duchovní, dobrovolníci," vysvětluje vedoucí pobočky Iva Csanálosi.

„Zahájení této služby by nebylo možné bez podpory ze strany města Tachova, Plzeňského kraje, individuálních dárců, firem, nadací jako Avast, Výbor dobré vůle Olgy Havlové, nadační fond Umění doprovázet a samozřejmě také za pomoci obcí. Velmi nás těší, že jsme získali u Plzeňského kraje významnou podporu této služby," doplňuje koordinátorka péče a fundraiserka Lucie Davidová.

Účelovou dotaci ve výši 66 tisíc korun na vybavení hospice speciálními pomůckami pro nevyléčitelně nemocné poskytl Plzeňský kraj ze sociální oblasti. Další finance z oblasti zdravotnictví činily 150 tisíc korun. Město Tachov nejenom že zapůjčilo zdarma prostory pro zázemí hospice, ale schválilo i finanční příspěvek na rok 2016 ve výši 120 000 korun.

Provozovna hospice sídlí na náměstí Republiky č.p.70 , kde bude každou středu od 15.00 – 18:00 hodin poradna pro nemocné a jejich rodiny.

Fotogalerie:

     

Aktualizováno dne 07.01.2016 - 14:58