Jste zde

V sobotu dne 25.11.2017 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje pořádal setkání pěstounských rodin

V sobotu dne 25.11.2017 se sešly pěstounské rodiny z Plzeňského kraje, pro které bylo zajištěno dětské divadelní představení Zdeňka Kozáka "Český Honza" v Divadle bez Zábradlí v Praze.

Program divadelního představení je přílohou.