Jste zde

V Plzni vznikne nová dvojkolejná zastávka

Díky výstavbě přesmyku domažlické trati, která je třetí částí modernizace uzlu Plzeň, vznikne v Plzni nová dvojkolejná železniční trať v oblasti stávající zastávky Plzeň – Skvrňany. V Domažlické ulici pak vznikne přeložka silnice I/26 mimo obytnou zónu.

Slavnostního poklepu se 4. dubna 2018 zúčastnili zástupci kraje, města Plzně, SFDI, SŽDC a realizátorů stavby. Za Plzeňský kraj to byl hejtman Josef Bernard a jeho náměstek pro dopravu Pavel Čížek.

Nejnáročnější fází tohoto náročného projektu bude přestavba samotného přesmyku, kde v jednom místě ve třech výškových úrovních budou zrekonstruovány tři tratě a tři mosty téměř bez přerušení provozu během většiny prací. Jeho součástí je vybudování zastávky Plzeň – Skvrňany. Modernizace přesmyku umožní po dokončení, spolu s předchozími etapami, rychlejší průjezd Plzní. V budoucnu na ni naváže připravovaná modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice s Bavorskem.

Fotogalerie:

      

Aktualizováno dne 04.04.2018 - 14:24