Jste zde

Úspěchy žáků v krajských kolech předmětových olympiád ve školním roce 2017/2018

Celkový přehled medailistů z krajských kol předmětových soutěží vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT - Olympiáda v českém jazyce, Soutěže v cizích jazycích (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština), Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Soutěž dětí a mládeže v programování, Středoškolská odborná činnost, Mistrovství ČR v grafických předmětech, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Logická olympiáda, Ekologická olympiáda, Zlatý list a Astronomická olympiáda za školní rok 2017/2018.