Jste zde

Úspěchy žáků v krajských kolech předmětových olympiád ve školním roce 2015/2016

Celkový přehled medailistů z krajských kol předmětových soutěží 1. -  3. místo vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT - Olympiáda v českém jazyce, Soutěže v cizích jazycích (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština), Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Soutěž dětí a mládeže v programování, Středoškolská odborná činnost, Mistrovství ČR v grafických předmětech, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Logická olympiáda, Ekologická olympiáda a Astronomická olympiáda za školní rok 2015/2016. U kategorií zařazených do programu MŠMT Excelence středních škol se hodnotí výsledky do šestého místa.

Aktualizováno dne 16.11.2016 - 09:25