Jste zde

Upozornění pro žadatele o kotlíkovou dotaci

V současné době je Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR řešena problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. U těchto kotlů byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku  uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve druhé vlně kotlíkových dotací (67. výzva MŽP).

Oznamujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S a C30S, nesplňující  podmínky dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II", které budou podány od zveřejnění tohoto prohlášení, tedy dne 29. 3. 2018, budou zamítnuty.

Dále oznamujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C20S, nesplňující  podmínky dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II", které budou elektronicky podány ode dne 27. 4. 2018, budou zamítnuty.

U již přijatých žádostí byla Plzeňským krajem pozastavena administrace a žadatelé budou vyrozuměni o dalším postupu po ukončení jednání, která aktuálně probíhají mezi Ministerstvem životního prostředí a výrobcem kotlů (Jaroslav Cankař a syn ATMOS) s cílem minimalizovat dopady na jednotlivé žadatele.