Jste zde

Upozornění pro provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu

Provozní řád vodovodu po novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - změny platné od 1.11.2017.

§ 3c zákona, který vymezuje obsah provozního řádu vodovodu pro veřejnou potřebu, je nově rozšířený o monitorovací program a posouzení rizik systému zásobování pitou vodou.

Dosavadní systém kontroly nezávadnosti vody se soustřeďuje na kontrolu kvality vody na kohoutku u spotřebitele v rozsahu a četnosti dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. Tento stav nelze považovat za dostatečně preventivní. Proto bude kladen důraz na kontrolu celého průběhu jímání, výroby a distribuce vody formou rizikové analýzy. Posouzení rizik vyspecifikuje rizikové body v celém procesu konkrétní úpravny vody, které budou pravidelně monitorovány.

Uvedené platí pro provozovatele vodovodů, kteří zahájili činnost po datu 1.11.2017!

Povinnost aktualizace již schválených PŘ podle § 3c nabíhá provozovatelům vodovodů do 6 let ode dne nabytí účinnosti zákona.