Jste zde

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2015

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje pořídil v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2015, kterou dne 8.6.2015 projednalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 859/15. Jedná se o hlavní podklady pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, další krajské koncepční dokumenty a územně plánovací činnost v Plzeňském kraji.

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2015 je k dispozici - zde.