Jste zde

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2020

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 5. 2019 svým usnesením č. 3489/19 Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb.

Pro rok 2020 (obdobně jako v loňském roce) jsou stanoveny rozdílné ukazatele pro potřebu výpočtu neinvestiční dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz a pro potřebu výpočtu vyrovnávací platby (dle Zásad Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020) – ukazatele jsou dostupné v příloze tohoto článku.

Kontaktní osoby:

Mgr. Magdaléna Uzlíková, tel.: 377 195 401, e-mail: magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz

Bc. Denisa Krkoška Terelmešová, tel.: 377 195 012, e-mail: denisa.krkoskaterelmesova@plzensky-kraj.cz