Jste zde

Tým roku ocenil ministr, poté hejtman

Tým plzeňského střediska Probační a mediační služby vedený Ladislavou Vovsovou byl v červnu letošního roku oceněn ministrem spravedlnosti jako Tým roku. Úspěšné pracovníky v úterý 6. září přijal také hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.

Sedm žen a dva muži převzali z rukou hejtmana čestné uznání a pamětní medaile hejtmana Plzeňského kraje za výborné výsledky práce dosahované v plzeňském středisku Probační a mediační služby. „Přijímám a oceňuji významné osobnosti, sportovce, učitele či lékaři v Plzeňském kraji, je mi potěšením setkat se také s vámi," řekl v úvodu hejtman Václav Šlajs a dodal, že si velmi cení práce, kterou tým odvádí: „Je to nelehká práce s lidmi, kteří potřebují pomoc a leckdy jsou to lidé, dalo by se říci, na hraně propasti."

Ocenění převzali: Mgr. Ladislava Vovsová – vedoucí střediska, Mgr. Kamila Tyrová – vedoucí oddělení probace a mediace pro dospělé, Mgr. Kateřina Pudilová, Mgr. Michael Královec, Mgr. Zdeňka Benešová – vedoucí oddělení pro mládež, Mgr. Ivana Kovářová Bártová, Mgr. Ivan Šarlinger – vedoucí oddělení obecně prospěšných prací, Mgr. Andrea Krausová, Světla Svobodová.

Činnost Probační a mediační služby je rozdělena na dvě složky: probaci a mediaci. Probací je organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu těch alternativních trestů, ve kterých byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života. Mediací je pak mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.

Fotogalerie:

 

Aktualizováno dne 06.09.2016 - 15:46