Jste zde

Tvořivý učitel/Tvořivá škola 2011

Již devátý ročník soutěže Tvořivý učitel zná své vítěze. V úterý 13. prosince 2011 byly v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje slavnostně vyhlášeny výsledky a úspěšným učitelům gratuloval náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček.

V kategorii Tvořivý učitel byl s prací Vzdálená internetová laboratoř GymTK nejúspěšnější RNDr. Miroslav Panoš, Ph.D. z Gymnázia Jaroslava Vrchlického, který pro své žáky vytvořil vzdálenou internetovou laboratoř, v níž mohou pracovat s fyzikálními pokusy. Druhá nejúspěšnější učitelka, PhDr. Jana Chládková ze 14. ZŠ Plzeň se zaměřila na skutečné anglické instrukce, s nimiž se turista může setkat např. v Anglii. Třetí místo díky práci zaměřené na rukodělné činnosti obsadila Mgr. Ladislava Skalová ze SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň. Ve druhé soutěžní kategorii Tvořivá škola byli jako nejlepší vyhodnoceni učitelé z 10. ZŠ Plzeň Mgr. Filip Jelínek a Mgr. Pavla Sýkorová, kteří porotce zaujali svým projektem orientovaným na rozvoj počítačových dovedností žáků.

„Vážím si práce učitelů a považuji za důležité ocenění těch, kteří se své profesi věnují nad rámec svých běžných povinností a vytvářejí pro své žáky atraktivní učební pomůcky a metody,“ řekl Jiří Struček.

Cílem Tvořivého učitele je podpora rozvoje tvůrčího potenciálu pedagogické veřejnosti v podobě soutěžní prezentace a následného publikování nejlepších odborně metodických prací, výukových pomůcek nebo vzdělávacích projektů. Vyhlašovatelem soutěže je Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň. Plzeňský kraj se z velké části podílel na financování této soutěže.

Souhnné výsledky obou kategorií soutěže najdete v příloze.

 

Nejúspěšnější Tvořiví učitelé společně s náměstkem hejtmana Jiřím Stručkem, zástupci Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK a Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň.