Jste zde

Tisková zpráva k návrhu železničního jízdního řádu 2013/14

Vzhledem k tomu, že uzávěrka návrhu železničního jízdního řádu 2013/2014 proběhla v dubnu tohoto roku, je  zveřejňovaný železniční jízdní řád 2013/2014 značně neaktuální. Proto je doplněn dokumentem „Projednávané změny“, který je obsažen v příloze tohoto článku a bez tohoto dokumentu nelze návrh železniční jízdního řádu 2013/2014 brát jako úplný. Při seznamování s návrhem železničního jízdního řádu 2013/2014 je nutno brát v úvahu oba dokumenty.

Dokument „Projednávané změny“ obsahuje změny, resp. doplnění železničního jízdního řádu 2013/2014.  Je-li ve sloupci „číslo vlaku“ uvedeno číslo vlaku (např. 7325), vlak je sice v návrhu železničního jízdního řádu 2013/2014 uveden, ale měla by se změnit podoba jeho jízdy (změna četnosti,  trasy apod.). Je-li ve sloupci „číslo vlaku“ uveden text „chybí*“, pak takový vlak v návrhu železničního jízdního řádu 2013/2014 není uveden a měl by být doplněn dle specifikované podoby uvedené v dokumentu „Projednávané změny“. Takový spoj by tedy i nadále měl být provozován v novém jízdním řádu 2013/2014, resp. jeho vedení je projednáváno. Dokument „Projednávané změny“ některé vlaky v návrhu ruší nebo mění omezení četnosti.

Je však nutné podotknout, že objednávka pro příští rok je s dopravcem ČD stále projednávána a situace se může změnit. Věříme, že dopad na cestující se podaří zmírnit na minimum.

Popis změn:

Při objednávce dopravní obslužnosti regionu železniční dopravou pro období jízdního řádu 2013/14  proběhne optimalizace spojů železniční dopravy. Při redukcích byly vybírány spoje, jejichž vyjmutí postihne minimální počet cestujících nebo jejichž význam pro obsluhu kraje je minimální. V rámci minimalizace dopadů v odlehlejších oblastech kraje, kde je počet spojů nižší a také počet cestujících není tak vysoký, bylo v určité míře přistoupeno i k redukci spojů na zatíženějších železničních tratích v dopravních sedlech (především dopoledne nebo o víkendech). V zásadě však nebylo přistoupeno k redukcím spojů pro školáky a pracující.

Nejméně optimalizované jsou tratě, kde je počet cestujících vysoký a patří mezi páteřní tratě kraje:

 • 160 Plzeň – Žihle – hranice kraje (souhrnně snížení objemu dopravy o jeden pár spojů v pracovní dny v úseku Plzeň hl. n. – Mladotice a zpět).
 • 180 v úseku Plzeň – Domažlice (snížení objemu dopravy pouze o víkendech, mírně se mění model dopravy).
 • 183 Plzeň – Železná Ruda (v úseku Plzeň – Klatovy redukce o jeden pár spojů o víkendech, v úseku Klatovy – Železná Ruda jeden pár vlaků provozován pouze v letní a zimní sezoně namísto denně).
 • 190 Plzeň – Horažďovice předměstí (redukce dvou páru spojů v pracovní dny v méně vytíženém úseku Nepomuk – Horažďovice předměstí, jeden spoj v pracovní dny redukován až do Plzně).

 

Větší optimalizace zaznamená trať 170. V úseku Plzeň – Rokycany bude nově zaveden o víkendu a v dopravních sedlech dvouhodinový takt spojů regionální dopravy, četnější obsluha se předpokládá pouze do Chrástu kvůli přípojům na regionální trať 176 Chrást u Plzně – Radnice. V úseku Rokycany – hranice kraje (směr Beroun) byla navržena redukce večerního páru spojů provozovaného dnes v pracovní dny. V úseku Plzeň – Planá u Mariánských Lázní – hranice kraje (směr Cheb) ubyde jeden pár málo frekventovaných spojů (ráno ve směru Cheb, večer ve směru Plzeň) a dále nebude provozován o prázdninách posilový odpolední pár vlaků  do Stříbra a zpět (v 15:15 z Plzně hl. n.,  v 16:03 zpět ze Stříbra).

 

Regionální železniční tratě v okolí Plzně doznají také snížení počtu spojů, ovšem s ohledem na jejich potenciál rozvoje byla připravena mírnější opatření.

 • Na trati 175 Rokycany – Nezvěstice bude změněno omezení jízdy posilových spojů v úseku Rokycany – Příkosice – místo v pracovní dny pojedou pouze ve dnech školního vyučování (jedná se např. o spoje s odjezdem v 5:51 a 15:51 z Rokycany nebo spoje s odjezdem v 6:35 a 16:35, spoj v 10:11 z Mirošova do Rokycan a posilový odpolední vlak ve 14:47 z Nové Hutě do Rokycan. Také bude redukován na pracovní dny večerní pár spojů Rokycany – Mirošov a zpět. V úseku Příkosice – Nezvěstice nepojede dopolední pár spojů a první víkendový pár spojů (dnes v 6:03 z Příkosic a v 6:33 z Nezvěstic) nepojede v neděli a svátek.
 • Na trati 176 Chrást u Plzně – Radnice pojede poslední pár vlaků pouze cca v pracovní dny. Jeden pár spojů v dopravní špičce (ráno z Radnic a odpoledne z Chrástu u Plzně) pojede pouze ve dnech školního vyučování.
 • Na trati 177 Pňovany – Bezdružice nepojede jeden pár vlaků denně, ale pouze v pracovní dny.  Buď se bude jednat o ranní pár vlaků (v 6:12 z Bezdružic a v 7:07 z Pňovan), nebo odpolední pár vlaků (ve 14:12 z Bezdružic a v 15:07 z Pňovan).
 • Na trati 181 Nýřany – Heřmanova Huť nepojede poslední večerní pár spojů (alternativní spojení z Plzně autobusem ve 22:15). Dále nepojedou dva páry vlaků v sobotu. Jízdní řád bude mírně upraven v rámci návazností na trať 180.

 

 V oblasti Pošumaví a oblasti Českého Lesa byly navrženy následující redukce:

 • Provoz na trati 178 Svojšín – Bor bude pouze v pracovních dnech. Dlouhodobě se jedná o jednu z nejméně vytížených regionálních železničních tratí v kraji.
 • Na trati 182 Staňkov - Poběžovice  bude vedena většina vlaků pouze v pracovní dny v mírně redukované podobě. V neděli a svátek bude  zachováno vedení posledního páru spojů, vedení páru vlaků Staňkov (12:01) – Poběžovice (12:35) a Poběžovice (11:16) – Staňkov (11:51) bude zváženo.
 • Na trati 184 Planá u Mar. Lázní - Domažlice nebude veden první vlak z Tachova (4:40) do Bělé nad Radbuzou. I přes to, že se jedná o okrajový spoj v době začínající ranní špičky, jeho vytížení je minimální. V úseku Domažlice – Bělá nad Radbuzou nebude veden páteční večerní pár vlaků Domažlice – Klenčí pod Čerchovem a zpět, jinak v tomto úseku bude spojení mírně zredukováno o víkendu. V návazném úseku Tachov – Bělá nad Radbuzou kromě zrušení výše zmíněného vlaku proběhnou drobné redukce o víkendu. V úseku Planá u Mar. Lázní  - Tachov jsou navrženy víkendové redukce, ale přípoje na dálkovou dopravu budou zachovány s minimálními změnami.  U posledního večerního páru vlaků na tomto úseku jedoucího až do/z Mariánských Lázní je vzhledem k nízké frekvenci a zrušení R 766 v úseku Plzeň – Cheb zvažováno jeho nahrazení autobusem.
 • Na trati 185 Horažďovice předměstí – Domažlice by nemělo v úseku Domažlice – Klatovy dojít oproti současnému stavu k žádným změnám. Na rameni Horažďovice předměstí – Klatovy dojde k drobným změnám v ranních hodinách (souhrnně omezení jednoho páru spojů o víkendy) a odpoledne nepojede v sobotu vlak ve 14:00 z Klatov a v 16:18 z Horažďovic předměstí. Druhý ze jmenovaných spojů ještě bude na odjezdu ze žst. Horažďovice předměstí uspíšen jako přípoj od současného Sp 1967 z Plzně, nepojedou též současné vlaky 17584 a 17585 z Horažďovic předměstí do Horažďovic a zpět.

 

Na regionálních železničních tratích překračující hranice kraje je stav následující:

 • Na trati 162 Rakovník - Kralovice na území kraje (Kralovice, Kožlany) je pro nízkou frekvenci cestujících a minimální přínos pro obsluhu kraje navrženo zastavení provozu a jeho nahrazení autobusovou dopravou.
 • Provoz na trati 191 Nepomuk –Blatná na území kraje (Nepomuk – Kasejovice) je objemově navržen beze změn oproti současnému stavu.

 

Změn se dozná také přímé přeshraniční spojení s Německem:

 • Na trati 180 v úseku Furth im Wald – Domažlice budou vedeny pouze dva páry spojů denně oproti dnešním šesti, resp. pěti.
 • Na trati 183 ve smyslu vedení přímých vlaků Špičák – Plattling a zpět budou vedeny na Špičák a zpět dva páry spojů vedené přímo do/z Německa, jejichž časové polohy budou teprve upřesněny.

Vzhledem ke zvýšení počtu spojů SC Pendolino na trase Plzeň – Cheb a zpět, které nahradí současné spoje R, došlo k rozvázání přípojových vazeb v žst. Planá u Mar. Lázní na trať 184. Toto bude řešeno v rámci nadcházejících jednání, podobně jako časové polohy dalších spojů na území kraje za účelem zajistit celkově lepší přípojové vazby či za účelem odstranění zbytečných minutových odchylek spojů od dnešního stavu.