Jste zde

Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje

V květnu roku 2005  byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje jako jedna z části Koncepce ochrany vod. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě VODNÍ ZDROJE a.s., Komunardů 309/6, Praha 7.

Cílem studie je vypracování databáze se všemi dostupnými údaji o známých i potencionálních lokalitách s ekologicku zátěží. Po provedení analýzy bylo stanoveno celkové riziko a doporučena opatření k nápravě, včetně odborného odhadu finančních nákladů.

Studie slouží zejména orgánům státní správy a samosprávy jako koncepční materiál v oblasti ochrany  životního prostředí, zejména jako podklad pro další postup při řešení starých ekologických zátěží. 

Studie je rozdělena do tří částí:

        Textová část 

        Tabulková část

        Grafická část s vazbou na GIS - Interaktivní mapová služba

 

Aktualizováno dne 29.12.2016 - 13:06