Jste zde

Studie ochrany vod Plzeňského kraje

V roce 2004  byla na základě objednávky Plzeňského kraje zpracována Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje jako jedna z části Koncepce ochrany vod. Zpracování dokumentu bylo na základě výběrového řízení zadáno firmě AQUATEST a.s., Praha.

Cílem studie je shromáždění a utřídění dostupných vodohospodářských informací, jejich zhodnocení a předložení návrhů řešení při ochraně a využívání vod. Výsledky studie je možné využít jako koncepční materiál v oblasti plánování, racionálního využívání vod a jejich ochranu.

 Studie je rozdělena do tří částí:

            Textová část

Přílohová část

        Tabulková část

Tématické mapy v měřítko 1:600 000

     Mapová část

                        Interaktivní mapová služba

              Mapové listy dle spojených listů kladu Základní vodohospodářské mapy 1:50 000

 

Aktualizováno dne 02.01.2017 - 10:52