Jste zde

Starosty na Klatovsku nejvíc zajímala doprava

Více než třicítka starostek a starostů klatovského okresu se ve čtvrtek 17. května setkala se členy Rady Plzeňského kraje. Mezi nejčastější témata debaty patřil stav silnic a jejich plánované opravy a dopravní obslužnost.

Setkání zahájil hejtman Josef Bernard, který stručně shrnul priority kraje ve vybraných rezortech a upozornil starosty na možnost čerpat dotace na budování cyklostezek. Dále jednotliví členové rady hovořili o dotačních titulech, které pro obce kraj nabízí, nebo o plánech pro další období. V následné debatě se starostové zajímali o změny ve veřejné dopravě a dotazovali se na plánované opravy silnic a mostů.

Fotogalerie: