Jste zde

Starostové na Domažlicku se zajímali o podporu pro obce

Pomoc obcím proti vylidňování, opravy silnic, problematika zaměstnávání cizinců, hospodaření s odpady či úklid kolem komunikací. To byla témata společného setkání starostů okresu Domažlice a členů Rady Plzeňského kraje.

Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 20. dubna ve staňkovském kině, kde se společně se členy rady kraje v čele s hejtmanem setkalo více než čtyřicet starostů okresu Domažlice. Hejtman Josef Bernard ve své úvodní řeči zmínil dotační programy, které mohou obce využívat, a připomněl, že v letošním roce došlo k navýšení částky v největším dotačním programu pro obce „Program stabilizace a obnovy venkova“ na 110 milionů korun. Dále hejtman hovořil zejména o problematice dopravy -  domažlickým okresem totiž vede velmi vytížená silnice první třídy I/26 Plzeň-Domažlice-Folmava a také významné železniční spojení na Mnichov.

Svoje rezorty představili také jednotliví členové Rady Plzeňského kraje, kteří také následně odpovídali na četné dotazy starostů obcí na Domažlicku. Jedním z témat bylo také zaměstnávání agenturních pracovníků v průmyslových zónách. V tomto ohledu hejtman zmínil již uzavřené memorandum mezi krajem a ministerstvem vnitra a nastínil další kroky. Jedním z nich by mělo být společné jednání starostů, kterých se problém týká, zástupců kraje a zástupců ministerstva, ze kterého vzejdou konkrétní požadavky a náměty, jak situaci řešit.