Jste zde

Starostové i krajští radní chtějí udržet venkov živý

Série setkávání členů Rady Plzeňského kraje se starosty pokračovala ve čtvrtek 11. května ve městě Stod, kam se sjeli zástupci obcí okresu Plzeň – jih.

Hejtman Josef Bernard v úvodu shrnul záměry vedení Plzeňského kraje v nejvýznamnějších rozpočtových oblastech, kterými jsou doprava a zdravotnictví. Zdůraznil také letošní rekordní výši dotací v Programu stabilizace a obnovy venkova, která činí 110 mil. korun.

Obecně pro Plzeňský kraj platí, že dochází k vylidňování venkova, a kraj i obce hledají cesty, jak tento nepříznivý trend zvrátit. Členové krajské rady, kteří během setkání seznámili starosty s aktuálními dotačními programy, jsou si jednoznačně vědomi toho, že dotace musejí odrážet skutečné potřeby obcí. Ze strany vedení kraje tak zazníval požadavek na to, aby starostové zhodnotili přínos současných dotací a případně dali podněty k vypsání nových dotačních programů, které by obcím byly užitečné. 

Setkání se zúčastnili také poslanci Václav Votava a Karel Šidlo, kteří se vyjádřili pro změnu rozpočtového určení daní, která by obcím zajistila navýšení daňových výnosů a fakticky dorovnala prostředky, o které obce přišly v roce 2011.

Z diskuse vyplynulo, že aktivity starostů spojuje snaha udržet venkov živý a zalidněný. V této snaze investují významné finanční prostředky. Zajímali se proto o možnou pomoc kraje v situaci, kdy například musí zajistit provoz prodejny potravin, kterou její provozovatel bez upozornění opustil. Dále mají zájem získat dotace na zasíťování stavebních pozemků, tak aby je mohli nabídnout k prodeji. A v neposlední řadě intenzivně řeší také nutnost rozšiřovat kapacitu základních škol a financovat tyto úpravy. Jedná se přitom o podněty, které vedení Plzeňského kraje vnímá jako systémové, a bude se jimi zabývat.    

  

Aktualizováno dne 16.05.2017 - 08:06