Jste zde

Společný program na podporu výměny kotlů

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2117/14 ze dne 12. 5. 2014 záměr vyhlásit s Ministerstvem životního prostředí společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů.

Žádosti budou přijímány (a to pouze elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace) od 26. 5. 2014, 10:00 hod do 30. 6. 2014, 16:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu. Postup podání žádosti je specifikovaný ve výzvě (Příloha č. 1).

Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Alokace na tuto výzvu je celkem 20 mil. Kč, tedy 10 mil. Kč z rozpočtu Plzeňského kraje a 10 mil. Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. Podpora se bude poskytovat na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v Plzeňském kraji.

  • Typy podporovaných kotlů jsou specifikovány ve výzvě (Příloha č. 1).


  • Podporovaný kotel musí být zároveň v době realizace akce uveden v průběžně aktualizovaném Seznamu výrobků a technologií (SVT) uvedeném na webových stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky.
    http://registrace.nzu2013.cz/np/vyhledavani-vyrobku/


  • Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 26. 5. 2014.

Administrátoři programu prosí žadatele, aby věnovali zvýšenou pozornost povinným přílohám, které se přikládají k tištěné žádosti, zejména pak požadavku na doložení fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Jana Němečková, tel. 377 195 587
e-mail: jana.nemeckova@plzensky-kraj.cz

Ing. Hana Peřinová, tel. 377 195 333, mobil 724 447 814
e-mai: hana.perinova@plzensky-kraj.cz

Při obsazení těchto linek kontaktujte prosím asistentku:
Iveta Šafaříková, tel. 377 195 335