Jste zde

Speciální škola v Merklíně vítala žáky v nových prostorách

První školní den zahájili na Základní škole speciální a praktické škole v Merklíně slavnostním otevřením nově opravené budovy praktické školy a internátu. Pozvání na akci přijal také hejtman Josef Bernard, náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Jaroslav Šobr.

Základní školu speciální a praktickou školu v Merklíně zřizuje Diakonie ČCE. Škola se zaměřuje na vzdělávání dětí s kombinovaným postižením, poskytuje žákům kompletní servis a jako jediná takto speciální škola také provozuje internát pro žáky.

Přítomné na vskutku slavnostním odpoledni přivítala ředitelka školy Ivana Kováčová, která v úvodu poděkovala majitelce nově opraveného objektu. „Velké díky patří majitelce domu paní Renatě Šilingové, která na vlastní náklady objekt opravila a naše škola má nyní k dispozici krásné prostory pro výuku praktické dvouleté školy,“ uvedla ředitelka. V opravené budově jsou po rekonstrukci k dispozici odborné učebny pro keramiku, ruční práce, dřevařská dílna, jídelna a kuchyně. Objekt si škola pronajímá. Rekonstrukci druhé budovy, která je nedaleko, dělala škola na vlastní náklady a vzniklo zde bydlení pro žáky na internátu a v budoucnu je zde v plánu školní zahrada, kde budou žáci pěstovat zeleninu.

Při příležitosti otevření opravených prostor si přítomní vyslechli vystoupení žáků speciální školy, kteří hráli na Boomwhackers, vystoupily také děti z kytarového kroužku v Přešticích a velmi nadaná deváťačka Kateřina Mourková.

Hejtman ve své řeči poděkoval všem, kteří se podílí na vzdělávání a výchově postižených dětí a popřál jim mnoho sil. Spolu s ředitelkou školy si také prohlédl opravené prostory a přislíbil škole podporu.

Školu v současné době navštěvuje 94 žáků. Kmenové pracoviště školy sídlí v Merklíně, odloučená pracoviště pak v Sušici a v Plzni.

Fotogalerie:

   

Aktualizováno dne 04.09.2017 - 17:24