Jste zde

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2017 má vítěze, stavbou století v kraji je Zimní stadion v Plzni

Nejvyšší ocenění v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2017 letos odborná porota udělila za přestavbu kina na multifunkční kulturní zařízení KINONEKINO v Plané a novou výstavbu komplexu bytových a řadových domů Na Dražkách v Plzni. Nejvíce hlasů v internetovém hlasování, tedy Cenu veřejnosti, získala Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila i Čestné uznání poroty. Stavbou století Plzeňského kraje veřejnost zvolila Zimní stadion v Plzni.

Dva tituly Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2017 v kategoriích Rekonstrukce budov a Stavby pro bydlení letos udělila sedmičlenná porota po posouzení 19 nominovaných staveb.

Za netradiční a velice zdařilou přestavbu, která vlila původnímu objektu kina z konce 50. let novou energii a krev do žil, patří titul Stavba roku Plzeňského kraje kulturnímu zařízení KINONEKINO v Plané. Porota ocenila netradiční a přitom kvalitní přestavbu a také výjimečný přístup investora, jímž je město Planá, během realizace.

Ó, kino v Plané. Za korunu na nedělní promítání, největší trhák byl Krteček. Pak Čelisti, na tajňačku, protože mi  nebylo patnáct, první pusa v předposlední řadě ...," zavzpomínal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „A teď titul Stavba roku za KINONEKINO. To by jeden nevymyslil. Srdečné pozdravy do Plané a ať se kino stane centrem místního kulturního dění."

Porota udělila titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 také za neobvykle zdařilý návrh obytného komplexu Na Dražkách, který respektuje původní urbanistické souvislosti dotčené části města, nabízí klidné zázemí pro obyvatele a zároveň vkusnou soudobou architekturu.

V kategorii Novostavby budov získala Cenu poroty smuteční síň v Plané, a to za jasně čitelné prostorové uspořádání, harmonické skloubení materiálů a příkladnou spolupráci investora a architekta.

Čestné uznání poroty si vysloužil bytový dům Světovar v Plzni, který podle porotců působí bezchybně nejen zvenku, ale i řešením vnitřních dispozic bytů a společných prostor. Druhé Čestné uznání získala kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích. Porotce oslovila pokorou a poctivostí, které se za návrhem i realizací stavby skrývají.

Kaple Panny Marie Bolestné se nejvíce líbila také veřejnosti. Dostala nejvíce hlasů v internetovém hlasování a odnesla si Cenu veřejnosti. „Těší nás, že i lidé ocenili počin soukromého investora a jeho duchovní aspekt," uvedl předseda představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko Ota Rubner.

Také hejtman Plzeňského kraje a primátor města Plzně každoročně vybírají soutěžní díla, jimž věnují své ceny. Cenu hejtmana se nejvyšší představitel Plzeňského kraje Josef Bernard rozhodl udělit za velice zdařilou rekonstrukci secesního domu v Nečtinech z roku 1912, který sice není památkově chráněn, přesto oprava citlivě zachovala všechny původní stavební a architektonické prvky. Primátor města Plzně Martin Zrzavecký ocenil vkusnou a nenásilnou rekonstrukci domu se Šenkem a restaurací Lékárna v centru města, které tak získalo další tolik potřebný impulz k životu.

V kategorii Průmyslových staveb, která byla v soutěži zavedena v loňském ročníku, letos bodovaly obě nominované stavby. Prodejní sklad instalačního materiálu společnosti Elfetex si odnesl Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko za velice kvalitní a elegantní kompozici objektu, která sebevědomě spojuje showroom s podnikovým prodejem a zázemím společnosti.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví vyhodnotil jako mimořádně zdařilou stavbu haly na výrobu elektrorozvaděčů společnosti Eurosoft - Control a její harmonické propojení výrobních a administrativních částí i kultivovaný architektonický výraz.

PŘEHLED CEN V SOUTĚŽI STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2017

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017:
   KINONEKINO – přestavba objektu kina na vícefunkční zařízení, Planá (kat. B)
   Lokalita Na Dražkách, Plzeň (kat. C)

Cena poroty:
   Smuteční síň v Plané (kat. A, přesunuto z kat. B)

Čestné uznání poroty:
   Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích (kat. A)
   Bytový dům Světovar, Plzeň (kat. C)

Cena hejtmana Plzeňského kraje:
   Oprava objektu č. p. 60, Nečtiny (kat. B)

Cena primátora města Plzně:
   Historický dům se Šenkem a restaurací "Lékárna", Plzeň (kat. B)

Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko:
   Prodejní sklad instalačního materiálu společnosti Elfetex, Plzeň (kat. E)

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví:
   Hala na výrobu elektrorozvaděčů společnosti Eurosoft-Control, Plzeň (kat. E)

Cena veřejnosti:
   Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích

Kategorie staveb:
   A/ Novostavby budov,
   B/ Rekonstrukce budov,
   C/ Stavby pro bydlení,
   D/ Dopravní a inženýrské stavby,
   E/ Průmyslové stavby,
   F/ Sportovní a volnočasové stavby,
   G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

   


Letošní ročník soutěže připomněl stoleté výročí vzniku Československé republiky a lidé mohli zvolit Stavbu století Plzeňského kraje. Vybírali z 10 staveb, které v kraji vyrostly během posledních 100 let a které do soutěže navrhl Ing. arch. Jan Soukup tak, aby šlo o stavby sloužící veřejnosti, funkčně prověřené, s kvalitní architekturou a nadčasovými prvky.  O vítězi rozhodlo internetové hlasování. Stavbou století Plzeňského kraje s více než pěti sty hlasy se stal Zimní stadion v Plzni.

Stavba století Plzeňského kraje
   Zimní stadion Plzeň

  


Všechny ceny 15. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byly předány na galavečeru 5. června 2018 v Měšťanské besedě v Plzni. O ceny se ucházelo 19 nominovaných staveb (z 28 přihlášených).

Odborná porota:
Ing. arch. Radek Dragoun – autor vítězné stavby v loňské soutěži, kategorii Stavby pro bydlení;
Ing. Milan Froněk - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR;
Ing. arch. Luboš Kouřim – Okresní hospodářská komora Plzeňsko a Obec architektů;
Ing. arch. Václav Mastný - autor vítězné stavby v loňské soutěži, kategorii Průmyslové stavby;
Ing. arch. Miloslav Michalec - Plzeňský kraj;
Ing. arch. Edita Míková - Město Plzeň;
Ing. Jaromíra Škublová - ČKAIT.

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.