Jste zde

Soutěž o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2018

Ministerstvo vnitra České republiky prostřednictvím odboru prevence kriminality vyhlásilo Soutěž o „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2018“.

Smyslem soutěže je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu a podpora výměny zkušeností a dobré praxe. Pro rok 2018 bylo Republikovým výborem pro prevenci kriminality zvoleno téma:

Nejlepší projekt prevence kriminality zaměřený na prevenci recidivy a resocializaci pachatelů trestné činnosti.

Do soutěže mohou být nominovány projekty krajů, obcí, Policie ČR či NNO, realizované na místní úrovni nebo celostátní projekty s dopady na místní úrovni. Projekty mohou do soutěže nominovat krajští manažeři prevence kriminality, Policejní prezidium ČR, Probační a mediační služba a Ministerstvo spravedlnosti. Tři vítězné projekty obdrží cenu. Vítězné projekty i další do soutěže nominované projekty budou Ministerstvem vnitra popularizovány v rámci výměny dobré praxe.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obracejte na Ing. Pavlínu Kučerovou, e-mail: pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 087.

V příloze této zprávy naleznete pravidla soutěže a formulář pro nominaci projektu.