Jste zde

Slavnostní setkání u památníku T. G. Masaryka

V úterý 7. března 2017 se uskutečnilo slavnostní vzpomínkové setkání u příležitosti 167. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Na náměstí T. G. Masaryka v Plzni se sešli zástupci Plzeňského kraje, města Plzně, městského obvodu Plzeň 3 a další hosté, kteří uctili památku prvního Československého prezidenta položením věnců a květin k jeho památníku.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard pronesl při této příležitosti:

„V naší historii je jen málo osobností, jejichž myšlenky jsou stále inspirativní a aktuální jako v době, kdy byly vysloveny. Jednou z takových osobností byl bezesporu první prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk.

To, čeho si na jeho osobnosti nejvíce vážím je fakt, že se nebál říci veřejnosti věci, které v té době nebyly populární. Vzpomeňme na Rukopisy – epos o slávě našeho dávnověku. V 19 století byly velice populární a staly se inspirací pro takové velikány jako Smetana, Aleš či Myslbek. Masaryk šel proti všem. Jasně si odpověděl ne na otázku, zda lze budovat budoucnost na lži a rukopisy odmítl jako falsum.  Následně mu nacionální fanatici dali co proto. Byl vyděděncem, šeredná hlíza, zrádce národa. Přesto si stál za svým.

Dalším příkladem je antižidovské třeštění, které se spustilo po vraždě Anežky Hrůzové. Z rituální vraždy byl obviněn žid Leopold Hilsner. České země se ochotně přidaly k antisemitské kampani, která se šířila po celé Evropě. Na Ukrajině byly organizovány pogromy, ve Francii se udála známa Dreyfusova aféra. Masaryk se neváhal vydat na místo činu a zjistit, že důkazy proti Hilsnerovi prakticky neexistují. Případ popsal a následně opět, jak jinak, se proti němu spustilo celonárodní běsnění.

Masaryk se nebál jít proti většině. Jasně stál na straně demokracie a svobody. V pozdější době říkal: „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat tyto nedostatky, ale ne překonávat demokracii. To je velmi důležitý odkaz, který bychom si měli často připomínat. Zvláště v dnešní době, kdy přibývají různí populisté, kteří říkají pouze to, co chtějí lidé slyšet. Často je demokracie jako princip správy věcí veřejných zpochybňována. Média jsou rozebrána mezi vlivové skupiny a parlament je nazýván žvanírnou.

To jsou skutečnosti, proti kterým musíme vystupovat všichni, nejen politici. A právě příklad našeho prvního prezidenta může v tomto boji pomoct. K tomu mi dovolte použít ještě jeden jeho citát: ´Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty´."

Fotogalerie: