Jste zde

Slavnostní otevření Dolanského mostu

Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Dolanského mostu byla zahájena v květnu 2018, kdy bylo provedeno úplné snesení a nahrazení původního vybavení mostu, demontována mostovka, která byla vystavěna širší, a to včetně nového veřejného chodníku širokého 1,5 m s 0,75 m širokým revizním chodníkem na protější straně. „Rekonstrukcí mostu dlouhého 203 m byla zvětšena šířka průjezdního prostoru vozovky z původních 5,4 m na nových 7,0 m. V rámci stavby byly postaveny nové úložné prahy na podpěrách, nový středový pilíř a byly provedeny sanace ponechaných železo-betonových částí mostu, jako jsou opěry, oblouky a stěnové stojky," vyjmenovává náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Součástí stavby bylo rozšíření komunikace se zesílením náspů gabionovou stěnou s výstavbou nového chodníku podél komunikace svedeného mimo dopravní prostor silnice II/180.

Stěžejní stavební práce byly ukončeny k 15. prosinci 2018, kdy následující den byl na mostě obnoven provoz. V dubnu 2019 byly za částečného omezení provozu provedeny dokončovací a sanační práce, převážně z vnější strany a spodní stavby mostu. Oficiální otevření Dolanského mstu se uskutečnilo 2. července 2019.

Stavební náklady byly 45.884.000 Kč vč. DPH. Stavba byla předfinancována z rozpočtu Plzeňského kraje s předpokladem úhrady uznatelných nákladů do výše 85% z programu IROP," vyčísluje náklady hejtman Josef Bernard.

Zhotovitelem stavby byla Společnost "Most Dolany" pod vedením společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a společníkem SMP CZ, a.s.

Původní most ev. č. 180-010 převádějící dopravu přes řeku Berounku po silnici II/180 pod obcemi Dolany a Chrást byl vybudován v letech 1935-1938. První kolaudace mostu proběhla v říjnu 1940.

Fotogalerie: