Jste zde

Skupina primární prevence rizikového chování působí v kraji již třetím rokem

Za účasti náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje setkali v pátek 27. dubna 2018 metodici prevence v PPP, zástupci poskytovatelů preventivních aktivit na školách (NNO) a zástupci dalších institucí.

Pracovní skupina byla vytvořena s cílem sjednocení postupů v rámci systému primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji a schází se pravidelně 3x ročně.

„Velmi si vážím vaší práce. Jsem přesvědčena o důležitosti a významu prevence, která má své podstatné místo v každé společnosti,“ obrátila se na přítomné Ivana Bartošová.

„Je nutné pracovat s dětmi, které se s řadou negativních jevů setkají nejen ve svém školním, ale i mimoškolním životě. Musí být poučeny, musí vědět, jak se zachovat v takové chvíli, jak myslet, jak se bránit. Ale musí být vyškoleni i pedagogové, aby se potom nestávalo, že před problematickým děním „zavírají oči“ či ho vůbec nevidí. Anebo je možné, že záležitosti řeší naprosto nevhodně a může se stát, že problém, který by se dal vyřešit přijatelnou cestou, se jen podnítí a rozvíří. S čímž jsem se bohužel ve své praxi inspektorky setkávala.

Proto velmi oceňuji, že jste tady. Je důležité si zformulovat a zkoordinovat myšlenky, postupy, metodiky a potom je šířit na školy.“

Na setkání byly projednány výstupy dotazníkového šetření realizovaného v rámci krajského projektu „Bezpečné klima na školách Plzeňského kraje“. Ten je od roku 2017 finančně podporován z dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Samotné šetření realizovali metodici prevence v pedagogicko-psychologické poradně.

Dále se pracovní skupina věnovala výstupům z náslechů programů primární prevence, dalšího postupu v rámci této problematiky a diskuzi nad aktuálními tématy.

Závěrečná část setkání byla věnována přípravě metodického materiálu k bezpečnému klimatu ve škole.

Fotogalerie:

 

Aktualizováno dne 04.06.2018 - 08:45