Jste zde

Skončila částečná rekonstrukce výpravní budovy Plzeň hlavní nádraží

Slavnostním otevřením rekonstruovaných prostor 20. června 2012 byla završena částečná rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Plzeň hlavní nádraží. Slavnostního otevření se mimo jiné zúčastnili zástupci želeleznice, města Plzně a Plzeňského kraje (Jaroslav Bauer, Ivo Grüner, Jiří Struček, Miroslav Brabec a Petr Smutný).

Cílem veškerých oprav a stavebních prací bylo zlepšení stavu kulturní památky a zároveň zkvalitnění prostředí pro cestující veřejnost.

Krajské město Plzeň a jeho hlavní nádraží, podle velikosti a počtu přepravovaných cestujících šesté v síti Českých drah, si opravu jistě zasloužilo. Jsme si vědomi, že by potřebovalo opravu nejen částečnou, ale celkovou. Na tu však momentálně nelze vyčlenit dostatečný objem financí. Proto jsme rádi, že se podařilo alespoň stávající dílčí zlepšení stavu nádraží,“ uvedl Vladimír Bail, 1. místopředseda představenstva Českých drah.

Dokončená oprava výpravní budovy byla vysoce náročným dílem. Zajištění nepřetržitého provozu pouze s dílčími omezeními i bezpečnosti cestujících, dodržení daného finančního a časového limitu opravy, koordinace prací i sama náročnost obnovy hodnotné uměleckořemeslné výzdoby exteriérů i interiérů budovy, vyžadovali od všech, kteří se na opravě podíleli, maximální nasazení, kvalitní umělecké i řemeslné provedení a cit. Restaurátoři, štukatéři, malíři a truhláři obnovili již značně sešlé fasády i interiéry vstupní haly do původního lesku a působení vysoce reprezentativního prostoru dolní haly je ještě umocněno novým osvětlením. Nezbývá než konstatovat, že realizovaná obnova kulturní památky se z hlediska památkové péče řadí mezi ty úspěšné, a těšit se na další etapu, která dokončením fasád umožní barevné sjednocení celé budovy,“ uvedl Jiří Koranda z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně.

Samotná realizace začala v červnu 2011 a plánované opravy skončily letos v květnu. Celkové náklady stavby dosáhly téměř 20 milionů korun. Přestože nešlo o generální opravu celého objektu, jedná se o nejzásadnější opravu výpravní budovy plzeňského hlavního nádraží od konce druhé světové války, kdy byl tento objekt opraven po vážném poškození bombardováním při spojeneckém náletu na Plzeň a kdy mu hrozila demolice.

Práce zahrnovaly částečnou opravu fasád objektu včetně repase dochovaných historických oken a dveří a výměny novodobých za repliky historických. Na severní, jižní a západní straně budovy byla v úrovni 1. nadzemního podlaží, tedy v úrovni nástupišť, opravená fasáda. Východní fasáda prošla opravou v celém rozsahu. Na východní straně se rovněž upravila plocha související s budovou a nově se zde položila zámková dlažba.

Ve vstupní hale (příchod z parkoviště) jsou opravené omítky, štukatérské prvky, je nově vymalováno, takže vynikly původní prvky malby. Vlastnímu malování předcházela stavba monumentálního prostorového lešení ve vstupní hale. Vznikla 25 metrů vysoká konstrukce lešení, většina prací probíhala v noční době, kdy je výpravní budova uzavřena. Na lešení bylo spotřebováno 14 sad, pro představu – tento materiál by stačil na stavbu lešení pro pět osmipodlažních panelových domů se dvěma vchody.

slavnostní pásku přestřihli zástupci železnice, kraje a města Plzně (druhý zprava: Jaroslav Bauer, první náměstek hejtmana PK pro oblast doprava)

Nejrozsáhlejší a po malování nejvíce omezujícími pracemi z pohledu cestujících se stala výměna dlažby na celé ploše spodní haly. Dlažba je ručně dělaná, vyrobila ji specializovaná firma. Nejprve se vyrobily přesné formy, do kterých se ručně po jednotlivých kusech sypala hmota. Přesné ruční sypání hmoty do matric zaručuje probarvení dlaždic do hloubky a i při extrémní zátěži a frekvenci používání udrží barevnou nezničitelnost obrazců. Také sochy hutníka a železničáře prošly dílčími opravami.

Veškeré stavební úpravy se uskutečnily na základě projednání se zástupci památkové péče.