Jste zde

Setkání vozíčkářů v TOTEMu

Vozíčkáři Plzeňska se sešli 9. listopadu 2018 od 14 do 17 hodin v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM na Podzimním posezení, v rámci kterého mezi sebou přivítali náměstkyni primátora města Plzně Evu Herinkovou. Ta všechny účastníky mile pozdravila a popřála pěkný zážitek. Posezení se také zúčastnila metodička prevence MP Plzeň Andrea Vlčková, za LCD Plzeň Eva Heclová a Renata Volfi Zoubková, která nám zaznamenala krásné odpoledne na fotografiích.

Soubor Boleváček předvedl v nastudování Věry Řežábové překrásné pásmo písniček a tanců v plzeňských krojích, při kterých se i slza zaleskla v očích z radosti a úcty k národnímu bohatství. Zazpívali jsme si a velkým potleskem a sladkostmi odměňovali malé tanečníky, jako poděkování za nevšední zážitek. Pro všechny je soubor Boleváček Perličkami Plzeňského kraje.

Vozíčkáře zaujala následná beseda Prevence kriminality OZP a seniorů pod vedením paní Vlčkové o různých situacích, jak se účinně bránit a postupovat při ochraně života a majetku, které mohou potkat nejen OZP. Mnoho užitečných rad včetně malého dárku pro každého účastníka potěšilo všechny. Paní Vlčková vysvětlovala a nabádala k obezřetnosti. Děkujeme za milý přístup a věřím, že se sejdeme při dalším zajímavém programu.

Poděkování patří TOTEMU za vstřícnost pro poskytnutí času a prostor na akci Vozíčkářů Plzeňska.

Za bezproblémový svoz patří poděkování MEZADU - panu Oldřichu Netrvalovi a Pavlu Varvařovskému.

Anna Stejskalová
předsedkyně Vozíčkářů Plzeňska

Fotogalerie: