Jste zde

Setkání v Bodenmaisu přineslo nové podněty pro spolupráci

Hejtman Josef Bernard se v pátek 6. dubna sešel se zemskou radní okresu Regen paní Ritou Röhrl. Jednalo se o vůbec první setkání obou představitelů, paní Röhrl je ve funkci od konce roku 2017.

Schůzka se uskutečnila v Bodenmaisu za přítomnosti dalších zástupců okresu Regen, který s Plzeňským krajem sousedí v oblasti Klatovska. Spolupráce obou regionů probíhá velmi dobře několik let, přesto se hejtman a zemská radní dohodli na nových tématech, ve kterých bych chtěli společně postupovat. Jedním z takových témat byla forma podpory studia českých studentů na gymnáziu ve Zwieslu. V současné době studuje na gymnáziu 17 studentů, kteří by zde měli za dva roky studium ukončit bavorskou maturitní zkouškou. V příštím školním roce se dveře gymnázia otevřou pro dalších 15 českých žáků.

Hovořilo se též o dopravě a padl zde návrh, že by v budoucnu bylo pro oba regiony výhodné zkusit zavést pro cestující hromadnou dopravou jakousi „společnou přeshraniční jízdenku“. V oblasti dopravy se také hovořilo o napojení cyklostezky, která z německé strany povede až k české hranici v Bavorské Železné Rudě.

Obě strany hodnotily dosavadní spolupráci velmi kladně a již je naplánováno další setkání, které by se mělo uskutečnit 25. května v Plzni, a to v rámci Festivalu regionálních potravin, který pořádá každoročně Plzeňský kraj, a kde se letos budou prezentovat také regionální výrobky z Německa.

Fotogalerie: