Jste zde

Setkání představitelů měst a obcí Plzeňského kraje

Tradiční setkání představitelů měst a obcí Plzeňského kraje se uskutečnilo 13. března 2019 v plzeňském Parkhotelu Congress Centeru.

Hned v úvodu pozdravil přítomné hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a seznámil je s aktuálními problémy, které nyní kraj řeší, jako je zlepšování veřejné dopravy, opravy silnic II. a III. tříd, udržení chodu a modernizace nemocnic, podpora venkova, možnosti čerpání dotací v případě havarijních stavů či novými dotačními tituly.

Hlavními body setkání bylo podání aktuálních informací k přípravě nového programového období 2021 - 2027 a rozvojové aktivity, příprava XVII. sněmu Svazu, nominace zástupců do Rady Svazu z krajů a do Kontrolního výboru Svazu, změna stanov Svazu, vyhlášení výsledků výzkumu Město pro byznys, vystoupení zástupce Českého statistického úřadu ke sčítání lidu, domů a bytů 2021 a vystoupení zástupce Ministerstva zemědělství ČR na téma Povinnost při správě a provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, poznatky z kontrolní činnosti MZe.

Fotogalerie: