Jste zde

Setkání informačních center Plzeňského kraje

Zahajovacího slova a srdečného přivítání se ujaly Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana a Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKP).

Mezi prvními body byl představen aktuální program stěžejních akcí ke 100 letům výročí vzniku ČSR konající se v regionu, který je obsažen v nově vydané publikaci Plzeňským krajem. Druhým doplňujícím vydáním je fotografická brožura „100 let republiky“ popisující stručnou historii a provází také životním stylem v průběhu sta let. Tato brožura získala na veletrhu Euroregion Tour 2018 ocenění nejlepšího propagačního materiálu ke 100. výročí vzniku ČSR.

Za OKP Krajského úřadu Plzeňského kraje hovořila Ilona Šnebergerová o propagaci značky Západočeské baroko (www.zapadoceskebaroko.cz ) a nově vzniklých třech okruzích tematických cyklotras BAROKO na severním Plzeňsku. Novinkou byla informace o vzniklých Slunečních hodinách v Bezvěrově. Dále přítomným byly poskytnuty informace o 14. ročníku veletrhu cestovního ruchu ITEP, který se uskuteční v termínu od 20.  – 22. 9. 2018 v TJ hale Lokomotiva v Plzni (www.itep-plzen.cz ), soutěži Prázdninová štafeta (http://stafeta.plzensky-kraj.cz), novém portále Plzeňského kraje www.trusituraj.cz a dotačním programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018.

Václav Vrbík prezentoval velice zajímavý turistický cíl a projekt Historický park Bärnau – Tachov, kde ve třech sídelních skupinách je možné navštívit např. slovanský dlouhý dům, hrádek typu motte s přidruženými obytnými a hospodářskými budovami, jakož i velký příbytek z 9. – 13. století n. l. Za Národní park Šumava Veronika Hričovská představila informační střediska NP Šumava a akce pro letošní  rok. Největší z akcí bude „Den Šumavských pralesů“  u příležitosti výročí Boubínského (160 let) a Žofínského pralesa (180 let), dále „Den Země“ – výtvarná soutěž a další. S programem Slavností svobody Plzeň 2018 přítomné seznámila Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.