Jste zde

Setkání informačních center Plzeňského kraje

První část programu byla věnována destinačnímu managementu. Manuál Kategorizace organizací destinačního managementu představili Aleš Pangrác z agentury CzechTourism a Ondřej Špaček z KPMG Česká republika. Pro účely této Kategorizace jsou pro organizace destinačního managementu definovány čtyři kategorie a to lokální, oblastní, krajská a národní organizace destinačního managementu.

Za OKP Krajského úřadu Plzeňského kraje hovořila Ilona Šnebergerová o propagaci značky Západočeské baroko (www.zapadoceskebaroko.cz ), projektech předložených do Národního programu MMR ČR, kterými jsou Zlatá stezka, Revitalizace barokních cyklotras, Letní barokní festival 2017. Dále byly přítomným poskytnuty informace o 13. ročníku veletrhu cestovního ruchu ITEP, který se uskuteční v termínu od 21. – 23. 9. 2017 v TJ hale Lokomotiva v Plzni (www.itep-plzen.cz ), soutěži Prázdninová štafeta (http://stafeta.plzensky-kraj.cz), novém portále Plzeňského kraje www.trusituraj.cz, mobilní aplikaci CzechDays a dotačním programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017.

Projekt „Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě“ představil Otakar Čerba, ZČU v Plzni. Oblastí zájmu tohoto projektu jsou významné barokní památky jihozápadních Čech a jihovýchodního Bavorska, na poutních stezkách propojující se Čechy a Bavorsko (Svatojakubská a Vintířova stezka) a oblasti částečně ležící na okraji zájmu hlavních proudů cestovního ruchu. Na české straně jsou to např. Nepomuk, Plánice, Sušice, Týnec, Klatovy, Hartmanice a na německé straně Metten, Oberalteich, Neukirhen beim Hl. Blut, Rinchnach a Aldersbach.

O aktualizaci z A.T.I.C. hovořila Božena Vaňková, členka Rady A.T.I.C. ČR, s mobilní aplikací Destinační společnost Brdy přítomné seznámil Luboš Gabroň, Ekologické centrum Orlov o.p.s. a na závěr Jana Ťupová představila Regionální informační centrum Plzeňského kraje a Bavorska.

Aktualizováno dne 18.05.2017 - 10:27