Jste zde

Seminář Rozhoduj o Evropě

Na krajském úřadě proběhl 29. března 2017 seminář Rozhoduj o Evropě pro studenty středních škol v Plzeňském kraji.

Strukturovaného dialogu se studenty se zúčastnila náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová, vedoucí odboru fondů a programů EU Jan Přibáň, ředitel Regionální rozvojové agentury PK Filip Uhlík a vedoucí oddělení správních činností odboru školství Hana Schimmerová.

V rámci nového ročníku česko-slovenského projektu Rozhoduj o Evropě se uskuteční 14 regionálních seminářů v České republice a 8 na Slovensku. Každý z regionálních seminářů tvoří tři interaktivní části – představení Evropské unie a její instituce; zjednodušená simulace institucí EU a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí.

Díky spojení sil s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR je součástí regionálního semináře simulace institucí EU "Staň se na den tvůrcem evropské politiky". Díky tomuto partnerství je projekt atraktivnější a přínosnější, než tomu bylo v minulosti. Kromě simulace fungování Evropské unie je tento ročník také ve znamení strukturovaného dialogu, kdy mají mladí lidé možnost diskutovat s osobami s rozhodovací pravomocí (politiky, úředníky, či odborníky) o různých problémech na místní, regionální, národní či evropské úrovni.

Hlavním cílem projektu Rozhoduj o Evropě je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění, zejména s ohledem na dění celoevropské, a zároveň zapojit více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách.

Více informací o projektu naleznete na www.rozhodujoevrope.cz.

Fotogalerie:

         

Aktualizováno dne 30.03.2017 - 14:08