Jste zde

Seminář "Provozování vodovodů a kanalizací a vodohospodářské dotační programy"

Seminář s názvem "Provozování vodovodů a kanalizací a vodohospodářské dotační programy" se uskutečnil v sále zastupitelstva na krajském úřadě dne 27. března 2019. Jeho zahájení se ujala Mgr. Radka Trylčová, členka rady pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Seminář se těšil hojné účasti, vystoupili zde zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Na programu bylo představení problematiky provozování vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, dále aktuální informace ke zpracování provozního řádu vodovodu, nutnost jeho doplnění o posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou po novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a také informace k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a k dotacím na vodohospodářskou infrastrukturu z programu MZe ČR a Plzeňského kraje. Na závěr proběhla diskuze s přednášejícími k uvedeným tématům. Pro velký zájem o tuto problematiku poskytli přednášející své prezentace k uveřejnění na webu Plzeňského kraje.

Aktualizováno dne 29.03.2019 - 09:19