Jste zde

Seminář pro zaměstnance

 

Pozvánka pro zaměstnance na seminář k projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje

 

Plzeňským krajem je realizován projekt Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje, jehož cílem je zlepšení chodu úřadu v několika oblastech (dotace, projektové řízení, zřizované a zakládané organizace(ZZO), informační strategie, řízení lidských zdrojů, systém řízení kvality). Momentálně se projekt nachází ve fázi analýzy. Jsou zjisťovány veškeré důležité informace, které povedou ke konkrétním návrhům zlepšení v uvedených oblastech.

Sběr informací zatím probíhá na úrovni vedení odborů. Rádi bychom ovšem získali podněty od všech pracovníků, kteří mají k uvedeným oblastem co říci. Nabízíme Vám tímto příležitost podílet se na zlepšování práce úřadu. Pokud se chcete podělit o své zkušenosti, náměty nebo chcete pouze zjistit, kterým směrem se projekt v daných oblastech ubírá, přijďte na společný seminář ve čtvrtek 17.2.2011 od 10:00 do 12:00 do sálu ZPK. Zde budou odpovědní řešitelé za jednotlivé oblasti, kteří budou připraveni k diskuzi s Vámi. Diskuze bude probíhat v malých skupinkách (za každé téma bude připraven jeden tým, který se Vám bude věnovat).

Seminář je určen pro následující oblasti:
Dotace (garant aktivity Ing. Martin Zaoral) – cílem této oblasti je nastavit vhodné mechanismy pro tvorbu a následnou správu dotačních titulů vypisovaných Plzeňským krajem a zároveň definovat podmínky pro mimořádné dotace, které poskytuje Plzeňský kraj ze svého rozpočtu.
Zřizované organizace (garant aktivity Mgr. Bohuslav Borovanský) – cílem je nastavit vhodné mechanismy spolupráce a komunikace s organizacemi z řad příspěvkových organizací a vytvořit příležitosti pro rozvoj jejich činností.
Projektové řízení (garant aktivity Rudolf Hosman) - tato část projektu má za úkol zmapovat veškeré aktivity, které souvisejí s projektovým řízením na úřadě, případně na ZZO. Zkoumá jednotlivé kroky, od definice projektových záměrů, přes zajištění financování (v případě projektů financovaných z fondů například tvorba žádosti), administrativu projektů až po jejich vyhodnocení. Projektem se přitom rozumí nejen projekty financované ze strukturálních fondů, ale všechny akce většího rozsahu, na které lze a je vhodné uplatnit principy projektového řízení. Cílem je ověření možností smysluplné centralizace metodické či administrativní podpory vybraných činností, které s projektovým řízením souvisí.

Přihlášení na seminář je možné prostřednictvím HelpDesku.

Na Vaši účast se těší projektový tým.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a krajským rozpočtem.

 

 

Fotodokumentace:

Zahájení:

Workshop pro zaměstnance 17.02.2011 (1)

Práce ve skupinách:

Workshop pro zaměstnance 17.02.2011 (2)

Workshop pro zaměstnance 17.02.2011 (3)