Jste zde

Seminář o dopravě a bezbariérovosti v rámci mobility a bezpečnosti OZP

MěO STP Plzeň-město uspořádala dne 24. dubna 2019 Pod Záštitou MOPlzeň 3 a pana starosty Mgr. Procházky od 10:00 do 13:00 hodin na ÚMO3 Seminář o dopravě a bezbariérovosti v rámci mobility a bezpečnosti OZP.

Zástupci PMHD, ČD, MP, SVS PM, NRZP PK, POVED, OSS MmP, SONS vystoupili v programu a odpovídali na dotazy členů jednotlivých organizací  MěO, týkající se přístupu do vozů MHD, parkování, možnosti cestování ve vlacích, nových autobusů ARRIVA, správného přecházení, a neposledně úprav zastávek tramvajových linek, protože některé jsou nevyhovující. Vstřícnost všech zainteresovaných dává naději zlepšení situace v rámci hlavně finančních možností.

Bezbariérovost se velmi zlepšila a je třeba pochválit nejen instituce, ale hlavně zaměstnance k přístupu k OZP a jejich snahu o kladné vyřizování případných podnětů a problémů. Je třeba, aby i vozíčkáři byli nadále zváni k projektům, které se váží na bezbariérovost. Člověk na vozíku ze své perspektivy vidí, co je nezbytné pro bezpečnou komunikaci.

Anna Stejskalová
člen a  pověřená osoba MěO STP PM
realizací Semináře o dopravě a bezbariérovosti

Fotogalerie: