Jste zde

Seminář ke kategorizaci organizací destinačního managementu

Srdečně přítomné přivítala Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního. Manuál Kategorizace organizací destinačního managementu představili Aleš Pangrác z agentury CzechTourism a Ondřej Špaček z CE-Traffic, a.s.. Pro účely této Kategorizace jsou pro organizace destinačního managementu definovány čtyři kategorie a to lokální, oblastní, krajská a národní organizace destinačního managementu. Přínosy vyplývající z destinačního managementu, který lze chápat jako dlouhodobý nástroj, jsou spolupráce a komunikace se zástupci veřejného sektoru, se soukromým a neziskovým sektorem, rozvoj destinace, tedy regionu, obcí a dalších území, zvyšování zaměstnanosti v destinaci, zlepšování kvality života obyvatel v destinaci, rozvoj potenciálu a infrastruktury cestovního ruchu a zvyšování prestiže destinace. Přičemž pojmem destinace je chápáno cílové místo či oblast cestování se specifickou nabídkou atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, která je přirozeným celkem s předpoklady a potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.

Závěrem přednesla prezentaci Soňa Machová a seznámila přítomné o aktuálně sledovaných statistických datech agenturou CzechTourism v cestovním ruchu.