Jste zde

„Šablony“ pro SŠ a VOŠ pokračují i nadále, vyhlášena je další výzva

Dne 13. března 2019 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil seminář pro žadatele s názvem „Šablony pro SŠ a VOŠ II“.

Seminář s úvodními informacemi zahájila JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Poté vystoupily lektorky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které prezentovaly principy zjednodušeného vykazování a základní informace k výzvě.

V další části byly představeny jednotlivé šablony a podrobně vysvětlena jejich problematika včetně požadovaných výstupových a výsledkových indikátorů. Obsah prezentace ze semináře je k dispozici v příloze článku.

Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, ubytovací a výchovná zařízení mohou připravovat projekty na základě výzvy č. 02_18_065, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dne 12. prosince 2018. Žádosti je možné podávat do 29. listopadu 2019 do 14 hodin. Samotná realizace projektů je možná do 28. února 2022.

Aktualizováno dne 16.04.2019 - 10:00