Jste zde

Rozvoj služeb zaměstnanosti

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti.

Číslo výzvy: 122

Výzva platí od: 19. říjen 2015 v 08:00 do: 1. březen 2021 v 23:59

Investiční priorita: 1.4 Modernizace institucí trhu práce

Typ výzvy: uzavřená výzva

Vyhlašující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 12. 10. 2015 a ukončen 1. 3. 2021.

Oprávněnými žadateli jsou pouze Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.