Jste zde

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 11. 2. 2019 svým usnesením
č. 1017/19 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 735.056.129,00 Kč jako vyrovnávacích plateb za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) příjemcům v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“. Výše schválených dotací (nebo příspěvků na provoz v případě příspěvkových organizací kraje) pro jednotlivé sociální služby jsou uvedeny v příloze tohoto článku.

Kontaktní osoby:

Bc. Denisa Krkoška Terelmešová, tel.: 377 195 012, e-mail: Denisa.krkoskaterelmesova@plzensky-kraj.cz

Mgr. Magdaléna Uzlíková, tel.: 377 195 401, e-mail: magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz