Jste zde

Revize stávajícího Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Plzeňský kraj přistoupil v roce 2017 k aktualizaci všech údajů v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVK PK), která bude probíhat v letech 2017 až 2019. Zástupci obcí a také zástupci provozovatelů stávající infrastruktury budou postupně oslovováni pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, s požadavkem na poskytnutí a ověření údajů o stávajících vodovodech a kanalizacích a o plánovaných projektech v jednotlivých obcích.

V souvislosti s problematikou sucha zpracovává od září roku 2017 společnost DHI a.s. na základě objednávky Plzeňského kraje Technickoekonomickou studii propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji. Společnost DHI a.s. bude kontaktovat obce a provozovatele vodovodů s dotazy ohledně dosavadního způsobu zásobování pitnou vodou, problémů s dodávkou pitné vody v minulých letech a výhledu spotřeby vody v jednotlivých obcích. Výstupy studie budou obsahovat varianty připojení dalších obcí a jejich místních částí na stávající skupinové vodovody jako efektivní opatření pro zajištění stabilní dodávky pitné vody i v období dlouhodobého sucha. Stejné výstupy budou použity k plánování rozvoje vodohospodářské infrastruktury při zpracování právě aktualizovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Prověřením dat o zásobování obyvatelstva pitnou vodou a o likvidaci odpadních vod v obcích přímo u majitele či provozovatele stávající vodohospodářské infrastruktury bude zajištěno zpracování kvalitního materiálu k posouzení možnosti jejího rozvoje.

Následně zanesené informace do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje mají poté vliv na určení priorit u žádostí o finanční podporu z dotačních programů Plzeňského kraje i jiných dotačních programů.

O zavedení nové aplikace a schválení aktualizovaných údajů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, resp. o zveřejnění na portále Plzeňského kraje, budou obce a další uživatelé dále informováni.

Aktualizováno dne 09.04.2018 - 12:34