Jste zde

Radní města Plzně a Plzeňského kraje se sešli u jednoho stolu

Rada města Plzně a Rada Plzeňského kraje se sešly poprvé od loňských podzimních voleb ke společnému neformálnímu jednání. Uskutečnilo se v pondělí 15. dubna 2019 v salonku Plzeňského Prazdroje. Jedním z témat byla dostavba západního okruhu, na němž se město i kraj podílejí, radní dále hovořili například o větší spolupráci při přípravě Slavností svobody v příštím roce, ale i o dalších společných projektech v oblasti kultury, sportu či školství.      

Primátor Martin Baxa a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard se shodli na tom, že nejdůležitější investiční akcí je dostavba Městského (západního) okruhu. „Koordinace kraje a města v této oblasti bez problémů funguje a cíl je jasný: do září 2022 tuto stavbu dokončit," uvedl hejtman. Dokončení druhé etapy okruhu spojí největší městská sídliště na severu města s průmyslovou zónou města Borská pole a svede tranzitní dopravu mimo centrum Plzně.   

Primátor Plzně Martin Baxa doplnil, že se radní dále dohodli na zřízení etopedické třídy, tedy třídy pro žáky s poruchou chování. „Kraj má záměr zřídit speciální třídu pro děti s problémovým chováním, chtěli bychom ji otevřít od školního roku 2020/2021," řekl hejtman.  Zastřešujícím subjektem etopedické třídy nemůže být běžná základní škola, jejímž zřizovatelem je město, ale speciální škola, již zřizuje Plzeňský kraj.

Primátor i hejtman dále uvedli, že město i kraj mají řadu projektů, na nichž participují a spolupráci chtějí rozvíjet. Zmínili mimo jiné Sportmanii, tedy již tradiční letní sportovní akci pro celé rodiny, společnou podporu Plzeňské filharmonii, která patří k vynikajícím hudebním tělesům, a další projekty.  

Městští a krajští radní se budou při řešení společných záležitosti setkávat primárně rezortně. Společné schůzky všech radních, jako byla tato, bychom chtěli zorganizovat dvakrát do roka," dodal primátor Martin Baxa.

Fotogalerie:

      

Text: Marie Fialová