Jste zde

Putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Nejlepší stavby Plzeňského kraje za rok 2018 představí výstava, která je tradičně spojená s krajskou soutěží Stavba roku a začíná v Plané. Ve vestibulu zdejší radnice budou na fotografiích k vidění všechna díla, která se klání zúčastnila, včetně těch oceněných. Titul Stavba roku Plzeňského kraje si letos odnesla tři z nich. Město Planá po loňském úspěchu v soutěži, jímž byl titul pro KINONEKINO a Cena poroty pro smuteční síň, letos získalo Cenu hejtmana Plzeňského kraje za rekonstrukci náměstí Svobody.

Jaké stavby se přihlásily do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 a které z nich byly oceněny, ukáže putovní výstava na šesti zastávkách. První z nich je město Planá. Expozice tu bude umístěna ve vestibulu historické radnice na náměstí Svobody. To je čerstvým držitelem Ceny hejtmana Plzeňského kraje za zdařilou rekonstrukci, která podle odborné poroty dokázala skloubit kvality historického prostředí s aktuálními potřebami moderního města.


Putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2018 

Autorem architektonického návrhu a projektu byl Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o. a investorem město Planá. Jeho starostka Martina Němečková přiblížila průběh rekonstrukce: "Již v roce 2014 byla opravena hlavní komunikace procházející náměstím. Věděli jsme, že pod asfaltem se nachází původní kamenná dlažba, a tak byly zbytky asfaltového povrchu odfrézovány, kostky vyjmuty, očištěny a znovu použity. Mezitím Ateliér Soukup dokončoval projekt celého náměstí. Rekonstrukce dle tohoto projektu proběhla na etapy za plného provozu v letech 2017 a 2018. Po loňských dvou oceněních KINANEKINA a smuteční síně nám letos přibylo třetí ocenění za náměstí. Stále si myslím, že když dáte důvěru profesionálům – architektům, vždy se to vyplatí." Všech 32 staveb, které se letos o ceny v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje ucházely, tu uvidí návštěvníci na fotografiích až do 18. srpna 2019. Poté se výstava přesune do Stříbra.Více informací o soutěži na www.stavbarokupk.cz.

   
Vlevo MŠ Štěnovice, pak budova u Seneckého rybníka před a po rekonstrukci

Přehled cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd (kat. A)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za příkladnou kvalitní moderní přístavbu, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň (kat. D)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny.

Obnova Lobezského parku, Plzeň (kat. G)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.

Cena poroty

Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro (kat. A)
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho po opuštění budovy.

Čestné uznání poroty

Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská (kat. D)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského je uděleno za vysoce profesionální provedení, zejména při soustavném provozu nádraží, a za logistiku prováděných prací.

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň (kat. F)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilý návrh moderní sportovní stavby s velkoryse pojatým zázemím pro sportovce.

Sportovní areál, Dobřany (kat. F)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kvalitní architektonický návrh i provedení sportovního areálu, zejména zastřešené hokejbalové haly.

Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy (kat. G)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou obnovu části centrálního parkového okruhu města.

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá (kat. G)
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za vytvoření reprezentativního prostoru, který vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.

Cena primátora města Plzně

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)
Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení nového vzhledu budovy, která se tímto počinem naprosto přirozeně začlenila do lesního prostředí.

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

Technologický park DRONET - 1. etapa, Plzeň (kat. B)
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za nápadité využití dochovaných konstrukčních prvků v souladu se zásadní změnou funkční náplně objektu.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská (kat. D)
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za realizaci kultivované a funkční dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města.

Cena veřejnosti

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)

Soutěžní kategorie:
   A/ Novostavby budov,
   B/ Rekonstrukce budov,
   C/ Stavby pro bydlení,
   D/ Dopravní a inženýrské stavby,
   E/ Průmyslové stavby,
   F/ Sportovní a volnočasové stavby,
   G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

Členové odborné poroty:
Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje,
Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, autorizovaný architekt a urbanista měst a obcí v Belgii,
Ing. arch. David Leníček, autor vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže,
Ing. Milan Froněk, Svaz podnikatelů ve stavebnictví,
Ing. arch. Karel Hanzlík, Obec architektů,
Ing. arch. Edita Míková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,
Ing. Jaromíra Škublová, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy.

Aktualizováno dne 20.08.2019 - 11:56