Jste zde

Publikace "Sochař Lazar Widemann (1697 – 1769) a jeho dílo v západních Čechách"

Plzeňský kraj vydal v roce 2006 monografii „Sochař Lazar Widemann (1697 – 1969) a jeho dílo v západních Čechách“ jejímž autorem je PhDr. Viktor Kovařík.

Tato monografie je věnována životu a dílu pozdně barokního sochaře pocházejícího z Plzně – Lazara Widemanna. Jádrem knihy je pokus o kompletní katalog Lazarova díla na území Plzeňského kraje a průřez rozsáhlou tvorbou sochaře i jeho dílny. Katalogová část monografie je rozdělena celkem do čtyř oddílů. Přílohou je původem barokní mapa se zakreslenými lokalitami Lazarova působení.

Knihu je možné zakoupit v některých zřizovaných kulturních organizacích Plzeňského kraje (přehled zde) nebo v případě zájmu ze strany odborníků a pracovníků v oblasti památkové péče lze knihu poskytnout po předchozí domluvě na Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

 

obal