Jste zde

Publikace - Lesnické stavby Plzeňského kraje

Když se řekne les, každý si většinou vybaví jen těžbu dřeva a možná si ještě někdo vzpomene na pěstební činnost ..... a to je asi tak všechno. Přesto jsou prováděny v rámci obhospodařování lesních majetků i jiné činnosti, a to v poměrně velkém rozsahu a významu.

Cílem těchto aktivit je zlepšit přístupnost lesa budováním a údržbou lesní cestní sítě, zajištění bezeškodného odvodu srážkových vod v rámci protierozní a protipovodňové ochrany území a obyvatel, ale také budováním retenčních nádrží a rybníčků zadržet maximální množství vody v krajině a umisťováním odpočívadel a rekonstrukcí studánek zpříjemnit pobyt všem návštěvníkům - přátelům lesa.

Aktualizováno dne 11.03.2019 - 15:50