Jste zde

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Číslo výzvy: 025

Výzva platí od: 9. září 2015 v 08:00 do: 31. prosinec 2019 v 23:59

Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa

Typ výzvy: otevřená výzva

Vyhlašující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 16. 9. 2015 a ukončen 31. 12. 2019.

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice a státní příspěvkové organizace.